Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Examen de finalizare a studiilor – Licenţă

Sesiunea iulie 2020

Repartizarea pe indrumatori a studentilor anului IV promotia 2020

 

Sesiunea septembrie 2019

Programare examene finalizare studii sesiunea septembrie 2019

 

Sesiunea iulie 2019

Cerere inscriere examen diploma 2019

Anunt important absolventi licenta sesiunea – iulie 2019

Programarea examenelor de licenta sesiunea iulie 2019

Comisii pentru examenele de licenta sesiunile iulie 2019, septembrie 2019 si februarie 2020

Repartizarea pe indrumatori a studentilor anului IV promotia 2019

Tematici de examen

Tematica EPAE

Tematica IAD

Tematica IAIE

Tematica SE

Tematica ISE

Tematica ME

Tematica IM

Sesiunea februarie 2019

Programare examene finalizare studii sesiunea februarie 2019

 

Sesiunea septembrie 2018

Programare examene finalizare studii sesiunea septembrie 2018

Sesiunea iulie 2018

ANUNT IMPORTANT

Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor

Programarea examenelor de finalizare a studiilor

Tematici

Tematica EPAE

Tematica IAD

Tematica IAIE

Tematica SE

Tematica ISE

Tematica ME

Tematica IM

Informatii legate de examenul de licenta, promotia 2018

Numar locuri alocate pe indrumatori diploma 2018

Repartizarea pe indrumatori a studentilor anului IV promotia 2018

Procedura privind finalizarea studiilor universitare de licenta

Sesiunea februarie 2018

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea februarie 2018

Sesiunea septembrie 2017

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea septembrie 2017

Sesiunea iulie 2017

Anunt important pentru absolventii de licenta/master

Cerere de inscriere la examenul de licenta/diploma

Procedura de finalizare a studiilor de licenta TUIASI.POB.16

Formular fisa de lichidare

Formular fisa de lichidare pentru absolventi din Republica Moldova

Comisii de finalizare a studiilor

Programarea examenelor de finalizare a studiilor

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă pentru sesiunile iulie 2017, septembrie 2017 şi februarie 2018

Electronică de putere si Acţionări electrice – EPAE

Instrumentaţie si achiziţii de date – IAD

Sisteme electrice – SE

Managementul energiei – ME

Ingineria sistemelor electroenergetice – ISE

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză) – IEC

Informatica aplicata in ingineria electrica – IAIE

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic – IE

 

================10.01.2017===================

Sesiunea februarie 2017

Programarea examenelor de licenta/dizertatie sesiunea februarie 2017

Comisiile de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2017

=================25.11.2016==================

Repartizarea pe îndrumători pentru lucrări de diploma promoția 2017

Repartitia pe indrumatori toate grupele an IV

Numar locuri indrumatori

=================1.09.2016===================

Examen de diploma sesiunea septembrie 2016

Programarea examenului de diploma sesiunea septembrie 2016

Formularele tipizate se găsesc la Secretariatul facultatii sau aici.

Teme pentru proiecte de licenta

Comisii finalizare studii licenta sesiunea iunie-iulie 2016

Programare-examene-finalizare-studii-licenta-sesiunea-iunie-iulie-2016

Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă

================================================================================

Repartizarea coordonatorilor activității de cercetare și a lucrărilor de licenţă – promoţia 2015-2016

6408 IAIE6407 IM th si ec, 6406 ME, 6405 ISE, 6404 IEC, 6403 SE, 6402 IAD, 6401 EPAE

 

Certificatul de competență lingvistică

 

 

INFORMAŢII IMPORTANTE PENTRU ABSOLVENŢI!

 

 • Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor

se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultăţii, prin depunerea unei cereri de înscriere la examen însoţită de:

proiectul de diplomă/lucrarea de disertaţie şi referatul îndrumătorului proiectului/lucrării;

două fotografii color ( ¾ cm) pentru diplomă;
copie după certificatul de naştere
;
cererea de eliberare a adeverintei de absolvire

 Formulare:

cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor

cerere de eliberare a adeverinței de absolvire

 • Actele necesare pentru eliberarea diplomelor

de la Rectorat TUIASI–Acte de studii:

diploma de bacalaureat, în original(dovada că absolventul/a şi-a depus fişa de lichidare);

buletin/carte de identitate sau paşaport, în original.

 

 

 • Extrase din PROCEDURILE  TUIASI:

După finalizarea studiilor, actele în original se retrag de la dosar doar după completarea, de către student, a Fişei de lichidare, care atestă faptul că nu există datorii la biblioteci, cămine sau departamentele facultăţii.

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma.

Absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă/masterat care au promovat examenul de diplomă li se eliberează “Diplomă de inginer/master” şi Suplimentul la diplomă.

„Diplomele şi suplimentele/anexele la diplome pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.”

 

Metoda de finalizare:


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

 • Intrebare nevinovata

  Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
 • ________________________________

 • Daca nu-ti cunosti profesorii

  Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
 • ________________________________