Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

UAAI

Utilizări, Acţionări şi Automatizări Industriale

Pagina Web cu informaţii complete este:  http://www.euedia.tuiasi.ro

Scurt Istoric. Departamentul EUEDIA (Electrical Utilization, Electrical Drives and Industrial Automation) a luat nastere în timp, din fosta structură a Şcolii de Electricitate Industrială înfiinţată de profesorul Dragomir Hurmuzescu în 1910. Odată cu reorganizarea Universităţii Tehnice din 1968 a primit numele de “Catedra de Utilizări si Automatizări”, iar începând cu 1974 a coordonat specializările de “Acţionări Electrice” şi “Utilizări Electrice”. După 1990 departamentul a fost redenumit “Utilizări, Acţionări şi Automatizări Industriale” şi a coordonat reînfiinţarea specializării de „Electromecanică”.

Activitatea. În prezent departamentul este format din 19 cadre diactice şi 5 tehnicieni, dintre care patru profesori, cu calitatea de conducător de doctorat, coordonează peste 20 de doctoranzi. Departamentul patronează două specializări de licenţă „Electronică de Putere şi Acţionări Electrice” şi „Electromecanică” şi una de master intitulată „Conversia energiei şi controlul mişcării”.

Direcţiile în care prin activităţi didactice şi de cercetare s-au obţinut rezultate deosebite şi un nivel ridicat de expertiză sunt: vehicule hibride şi electrice, acţionări electrice de mică şi mare putere,  electronică de putere şi controlul numeric al acţionărilor electrice, sustentaţie magnetică şi motoare liniare, iluminat şi tehnologii electrotermice moderne, CAD in proiectarea sistemelor de acţionare şi a instalaţiilor electrice, teoria sistemelor şi controlul automat, modelarea şi controlul sistemelor dinamice, stimulare electrică funcţională şi neuroproteze, senzori si microsisteme cu magnetofluide. A fost acreditat centrul de cercetare „Sisteme de conversie a energiei şi controlul mişcării”.

Cooperari. EUEDIA a fost si este implicată în numeroase programe naţionale şi internaţionale de schimburi sau cooperări academice. Numeroşi membri ai departamentului şi studenţi ai specializărilor coordonate au efectuat stagii de predare sau de specializare în mai mult de 10 universităţi partenere (Université de Picardie “Jules Verne” – Amiens,  Université Henri Poincaré – Nancy, Université de Technologie de Belfort Montbéliard, etc.). De asemenea, anual departamentul este gazdă pentru  studenţii veniţi pentru studii universitare parţiale ori pentru stagii de cercetare de la universităţi partenere din străinătate (Universidade do Porto, Université Paul Cezane de Marseille, Université d’Angers).


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

  • Intrebare nevinovata

    Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
  • ________________________________

  • Daca nu-ti cunosti profesorii

    Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
  • ________________________________