Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Contact

Adresa:
Bd. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050 IASI, ROMÂNIA