Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Examen de finalizare a studiilor – Master

Dizertatie 2020

Repartitia pe coordonatori de dizertatie

 

Sesiunea septembrie 2019

Programare examene finalizare studii sesiunea septembrie 2019

 

Dizertatie 2019

Cerere de inscriere examen disertatie 2019

Anunt important absolventi master – sesiunea iunie 2019

Programarea examenelor de dizertatie sesiunea iulie 2019

Repartitia pe coordonatori dizertatie

Comisii pentru examenele de dizertatie

Sesiunea februarie 2019

Programare examene finalizare studii sesiunea februarie 2019

Sesiunea septembrie 2018

Programare examene finalizare studii sesiunea septembrie 2018

Sesiunea iulie 2018

ANUNT IMPORTANT

Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor

Programarea examenelor de finalizare a studiilor

Informatii legate de examenul de disertatie, promotia 2018

Numar locuri alocate pe indrumatori proiect disertatie 2018

Repartizarea pe indrumatori a studentilor anului VI promotia 2018

Procedura privind finalizarea studiilor universitare de master

Sesiunea februarie 2018

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea februarie 2018

Sesiunea septembrie 2017

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea septembrie 2017

Sesiunea iunie 2017

Anunt important

Comisii finalizare a studiilor de master

Programarea examenelor de finalizare a studiilor de master

Formular fisa de lichidare

Formular fisa de lichidare pentru absolventi din Republica Moldova

================10 ianuarie 2017=====================

Sesiunea februarie 2017

Programarea examenelor de licenta/dizertatie sesiunea februarie 2017

Comisiile de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2017

 

================25 noiembrie 2016=====================

Repartizarea pe îndrumători pentru lucrări de dizertatie promoția 2017

Repartitia pe indrumatori lucrari dizertatie toate grupele

Numar locuri indrumatori

 

=================================================================

Programarea examenului de disertatie sesiunea septembrie 2016

Comisii finalizare studii master sesiunea iunie-iulie 2016

Programare examene finalizare studii master sesiunea iunie-iulie 2016

Repartizarea pe îndrumători pentru lucrări de dizertatie promoția 2016

CECM SIMM SEA MSE MEM IMCG

 

 

 

INFORMAŢII IMPORTANTE PENTRU ABSOLVENŢI!

 

 

 • Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor

se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultăţii, prin depunerea unei cereri de înscriere la examen însoţită de:

– proiectul de diplomă/lucrarea de disertaţie şi referatul îndrumătorului proiectului/lucrării;

– două fotografii color ( ¾ cm) pentru diplomă;
– copie după certificatul de naştere
;
cererea de eliberare a adeverinței de absolvire.

 Formulare:

cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor

cerere de eliberare a adeverinței de absolvire

 

 • Actele necesare pentru eliberarea diplomelor

de la Rectorat TUIASI–Acte de studii:

– diploma de bacalaureat, în original(dovada că absolventul/a şi-a depus fişa de lichidare);

buletin/carte de identitate sau paşaport, în original.

 

 

 • Extrase din PROCEDURILE  TUIASI:

După finalizarea studiilor, actele în original se retrag de la dosar doar după completarea, de către student, a Fişei de lichidare, care atestă faptul că nu există datorii la biblioteci, cămine sau departamentele facultăţii.

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma.

Absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă/masterat care au promovat examenul de diplomă li se eliberează “Diplomă de inginer/master” şi Suplimentul la diplomă.

„Diplomele şi suplimentele/anexele la diplome pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.”

 

 

 

 


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

 • Intrebare nevinovata

  Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
 • ________________________________

 • Daca nu-ti cunosti profesorii

  Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
 • ________________________________