Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

academic

Licenţă

Studiile universitare de licenţă sunt studii la învăţământul de zi, cu durata de patru ani. Absolvenţii acestor studii obţin Diploma de Inginer, în domeniul şi programul de studii pe care l-au absolvit. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se face pe domenii.
În primii doi ani de studii, planurile de învăţământ sunt identice pentru toate programele de studii ale unui domeniu.

Diferenţierea conţinutului formării pe programe de studii (specializări) se face în anii al treilea şi al patrulea de studii.

Toate programele de studii şcolarizate de facultate sunt ACREDITATE.

Nomenclatorul programelor de studii de licenţă şcolarizate de facultate:

Domeniul Inginerie electrică
Programe de studii
Electronică de putere şi acţionări electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în inginerie electrică (anii I si II)

Domeniul Inginerie energetică
Programe de studii
Ingineria sistemelor electroenergetice
Managementul energiei

Domeniul Inginerie şi management
Programe de studii
Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate
Programe de studii
Informatică aplicată în inginerie electrică (anii III si IV)

Planuri de invatamant

Procedura de organizare a activităţii didactice pentru studii universitare de licenţă


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

  • Intrebare nevinovata

    Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
  • ________________________________

  • Daca nu-ti cunosti profesorii

    Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
  • ________________________________