Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

catedra-masurari

Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice

Pagina Web a Departamentului de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice cu informaţii complete este: www.demm.tuiasi.ro

Departamentul de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice este alcătuit în prezent dintr-un număr de 21 de cadre didactice dintre care 9 profesori universitari, 3 conferenţiari, 5 şefi de lucrări şi 4 asistenţi universitari, domeniul principal de activitate didactică şi ştiinţifică al acestora fiind studiul posibilităţilor, metodelor, tehnicilor şi echipamentelor destinate măsurărilor pe cale electrică a mărimilor electrice şi neelectrice.

Departamentul coordonează trei dintre programele de studii ale Facultăţii de Inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată şi anume:

• Programul de licenţă Instrumentaţie şi achiziţii de date care formează specialişti pentru proiectarea şi exploatarea instrumentaţiei industriale si de cercetare utilizată pentru monitorizarea sistemelor şi a proceselor tehnologice.
• Programul de licenţă Informatică aplicată în inginerie electrică care pune accentul pe formarea competenţelor necesare conceperii şi utilizării echipamentelor cu componentă informatică.
• Programul de masterat Sisteme informatice de monitorizare a mediului a cărui misiune este aceea de a forma la absolvenţii de licenţă competenţe pentru conceperea şi exploatarea instrumentaţiei industriale şi de cercetare în vederea monitorizării parametrilor de calitate a mediului.

Departamentul de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice oferă cursuri şi altor facultăţi printre care Electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, Mecanică, şi Inginerie chimică şi protecţia mediului.

Cadrele didactice ale departamentului îşi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul centrului de cercetare Metrologie, sisteme de măsurare şi materiale inovative – METROS, recunoscut de CNCSIS drept Centru de Excelenţă (certificat de acreditare 6 CE / 12.11.2006). Această recunoaştere la nivel naţional este urmarea unei activităţii deosebit de fructuoase, susţinută sintetic prin următoarele:

• 43 de granturi / contracte de cercetare câştigate prin competiţie naţională în ultimii 5 ani (CNCSIS, PNCDI, CEEX, PN2);
• 6 contracte de cercetare câştigate prin competiţie internaţională (FP6, colaborări bilaterale) deasemenea în ultimii 5 ani;
• aproximativ trei milioane şi jumătate de echivalent euro efectiv încasate în ultimii cinci ani pentru aceste granturi şi contracte;
• 48 de articole publicate în reviste cotate ISI, numeroase altele publicate în baze de date indexate (ISI, Scopus, Inspec, Compendex, etc.);
• 73 de brevete de invenţie cu aplicativitate în industria de profil;
• 94 de cărţi şi capitole de cărţi ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.

Activitatea de cercetare se desfăşoară în patru laboratoare, două dintre acestea fiind în curs de acreditare Renar. Toate aceste laboratoare dispun de echipamente de ultimă generaţie, valoarea investiţiilor realizate în ultimii trei ani în modernizarea infrastructurii de cercetare depăşind echivalentul a 1 milion de euro.


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

  • Intrebare nevinovata

    Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
  • ________________________________

  • Daca nu-ti cunosti profesorii

    Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
  • ________________________________