Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Studii postuniversitare de perfectionare

1. Cursuri organizate in domeniul utilizării eficiente a energiei, conform aprobării Ministerului Educatiei Nationale nr. 49250 din 25.06.2013, care se desfasoară in baza procedurii TUIASI.POB.33.

 

Cursurile au fost corelate cu prevederile Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică.

 

Programele analitice ale cursurilor sunt intocmite in conformitate cu Decizia ANRE nr. 13/DEE/23.02.2015 privind aprobarea programelor analitice ale cursurilor postuniversitare de formare si dezvoltare  profesionala continua  în domeniul managementului energetic şi al elaborării auditurilor energetice.

 

 • Curs de pregătire auditori termoenergetici din industrie
 • Programul de studii postuniversitare: Management energetic- Bilant termoenergetic 

Coordonatorul cursului:
Sef lucr. dr. ing. MUGUREL ROTARIU
e-mail: vrotariu@tuiasi.ro, Tel 0232 / 701152, mobil: 0745010943

 

 • Curs de pregătire auditori electroenergetici din industrie
 • Programul de studii postuniversitare: Management energetic- Bilant electroenergetic 

Coordonatorul cursului:
Prof. dr. ing. MARICEL ADAM
e-mail: adamm@tuiasi.ro, Tel 0232 / 701174, mobil: 0722939855

 

 • Curs de pregătire manageri energetici din industrie
 • Programul de studii postuniversitare: Management energetic-Gestiunea energiei 

Coordonatorul cursului:
Prof. dr. ing. FLORIN MUNTEANU
e-mail: flmunt@ee.tuiasi.ro, Tel 0232/701166, mobil: 0722797272

 

1.1. Condiţii privind pregătirea profesionala a solicitanţilor

Pot urma cursurile pentru atestarea managerilor energetici si auditorilor urmatorii:

 • Absolvenţi ai studilor universitare de lungă durată sau ai studiilor universitare de licenţă în domeniul inginerie energetică .

Durata minima necesara a experientei profesionale de specialitate – 2 ani

 

 • Absolvenţi ai studiilor universitare de lunga durata sau ai studiilor universitare de licenta, în domeniile:

– inginerie civila
– ingineria instalaţiilor
– inginerie electrica
– mine, petrol si gaze
– inginerie mecanica
– inginerie industriala
– inginerie si management
– inginerie chimica

– inginerie electronică şi telecomunicaţii

– ingineria transporturilor

– ingineria materialelor

Durata minima necesara a experientei profesionale de specialitate – 3 ani

 

1.2 Certificarea studiilor

 După finalizarea cursurilor prin acumularea tuturor creditelor prevazute in planul de invatamant, susţinerea si promovarea examenului de certificare a competenţelor profesionale, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi va elibera absolvenţilor un Certificat de atestare a competentelor, insotit de suplimentul descriptiv, conform reglementarilor in vigoare.

Certificatul de atestare a competentelor profesionale  trebuie să facă parte din documentaţia solicitată de ANRE în vederea eliberării autorizaţie de auditor.

 

1.3 Organizarea cursurilor
Fiecare dintre cele 3 cursuri va fi organizat pe durata a trei luni (12 săptămâni). Cursurile vor fi organizate succesiv, pentru a permite solicitanţilor sa urmeze doua sau trei cursuri; perioadele de desfăşurare a cursurilor vor fi stabilite după încheierea înscrierilor.

 

2. Structura cursurilor

2.1. Programa analitică a cursurilor de specialitate pentru manageri energetici din industrie

Programul de studii postuniversitare: Management energetic-Gestiunea energiei 

Număr total ore: 100

Modul 1.Legislaţie în domeniul eficienţei energetice

Modul 2. Bazele managementului energetic

Modul 3. Utilizarea eficientă e energiei în industrie

Modul 4. Utilizarea eficientă e energiei în clădiri industriale

Modul 5. Surse de producere a energiei (termice şi/sau electrice) – combustibil convenţional. Soluţii de creştere a eficienţei energetice

Modul 6. Surse alternative de energie

Modul 7. Sisteme de alimentare cu energie termică şi electrică . Soluţii de creştere a eficienţei energetice

Modul 8 . Reţele electrice inteligente

Modul 9. Elaborarea programelor de eficienţă energetică – PEE

Modul 10. Surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică

Modul 11. Relaţii contractuale în sectorul energetic

Modul 12. Testare finala de verificare a cunoştintelor
2.2 Programa analitică a cursurilor de specialitate pentru auditori termoenergetici din industrie

Programul de studii postuniversitare: Management energetic- Bilant termoenergetic 

Număr total ore: 106

Modul 1. Legislaţie în domeniul energetic. Standarde de referinţă în domeniu

Modul 2. Noţiuni de eficienţă energetică

Modul 3. Cunoştinţe de bază de termoenergetică şi echipamente termoenergetice

Modul 4. Elemente generale despre surse de producere a energiei (termice si/sau electrice) – combustibil convenţional.

Modul 5. Elemente privind surse alternative de energie

Modul 6. Măsurarea mărimilor neelectrice (temperaturi, presiuni, debite, nivele, emisii)

Modul 7. Întocmirea şi analiza auditurilor termoenergetice

Modul 8 Elaborarea programelor de eficienţă energetică

Modul 9. Evaluarea economică şi surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică Modul 10. Testare finală de verificare a cunoştinţelor

 

2.3. Programa analitică a cursurilor de specialitate pentru auditori electroenergetici din industrie

Programul de studii postuniversitare: Management energetic- Bilant electroenergetic 

Număr total ore: 106

Modul 1. Legislaţie în domeniul energetic. Standarde de referinţă în domeniu

Modul 2. Noţiuni de eficienţă energetică

Modul 3. Bazele electroenergeticii

Modul 4. Elemente generale de utilizare a energiei electrice

Modul 5. Măsurarea mărimilor electrice (tensiune, curent, puteri, factor de putere etc.)

Modul 6. Întocmirea şi analiza auditurilor electroenergetice

Modul 7. Elaborarea programelor de eficienţă energetică

Modul 8. Evaluarea economică şi surse de finanţare programe de eficienţă energetică

Modul 9. Testare finală de verificare a cunoştinţelor

 

3. Înscrierea candidaţilor se va face la Secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

Diploma de licenţă (copie “conform cu originalul”)
Certificatul de naştere ((copie “conform cu originalul”)
Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (sau copie după dispoziţia bancară de plată a taxei de curs). Taxa de înscriere este de 100 lei

Doua fotografii 3X4 cm

Certificatul de căsătorie – pentru cei care si-au schimbat numele prin căsătorie (copie “conform cu originalul”)
CV

4. Taxa de şcolarizare
Taxa de şcolarizare este de 2300 lei pentru fiecare din cursuri

5. Condiţii de cazare
Cazarea se poate asigura, contra cost, în camere cu unul sau două paturi, în căminele din complexul studenţesc „Tudor Vladimirescu” Iaşi.

6. Activitatile didactice vor avea loc in sala Centrului de Resurse pentru Mediu / CEREM aflată la parterul corpului de Energetică al facultatii precum şi în laboratoarele de specialitate ale facultăţii.

 

7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la :

– Secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi, tel. 0232/701110

– ANRE, Oficiul Teritorial Iaşi, tel. 0232 / 262674
– Director CEREM , Sef lucr. dr. ing. Rotariu Mugurel, tel. – 0745 010943


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

 • Intrebare nevinovata

  Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
 • ________________________________

 • Daca nu-ti cunosti profesorii

  Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
 • ________________________________