Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Anunturi

Pre-sustinere teza de doctorat

În ziua de 19 iulie 2019, la ora 08:00 în Sala EN 109 a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată va avea loc presusținerea în fața comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul Aspecte privind stabilitatea sistemelor electroenergetice în contextul integrării surselor regenerabile de energie” elaborată de ing. Radu Toma, domeniul Inginerie energetică sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Mihai Gavrilaș.

 

Comisia de îndrumarea are următoarea componență:

Prof. univ. dr. ing. Marcel Istrate –  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Prof. univ. dr. ing. Maricel Adam – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Conf.dr.ing. Gheorghe Grigoras – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

================================================================

Pre-sustinere teza de doctorat

În ziua de 17 iulie 2019, la ora 11,00 în Sala EN 216 a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată va avea loc presusținerea în fața comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul ”Cercetări privind interacțiunile dintre structurile biologice și câmpurile de natură electromagnetică cu aplicație în Balneo-fiziokinetoterapie„ elaborată de Zală Andrei- Ionuț, domeniul Inginerie electrică sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Eugen Hnatiuc.

 

Comisia de îndrumarea are următoarea componență:

Prof. univ. dr. ing. Marian Poboroniuc –  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Prof. univ. dr. ing. Maricel Agop – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Prof.dr.ing. Radu Burlica – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

 

===============================================================

Pre-sustinere teza de doctorat

În ziua de 22 iulie 2019, la ora 12,00 în Sala E 412 a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată va avea loc presusținerea în fața comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul Dezvoltări inovative ale proceselor şi metodologiilor software din industria componentelor pentru autovehicule” elaborată de ing. Ionuţ-Andrei Sandu, domeniul Inginerie electrică sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu.

 

Comisia de îndrumarea are următoarea componență:

Prof. univ. dr. ing. Valeriu David –  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Prof. univ. dr. ing. Cristian Zet – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

S.l.dr.ing. Marius Paulet – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

===============================================================

Pre-sustinere teza de doctorat

În ziua de 22 iulie 2019, la ora 13.000 în Sala E 412 a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată va avea loc presusținerea în fața comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind expunerea umană la câmpurile electromagnetice generate de sistemele de comunicații” elaborată de ing. Ovidiu Bejenaru, domeniul Inginerie electrică sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Valeriu David.

 

Comisia de îndrumarea are următoarea componență:

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Salceanu –  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Prof. univ. dr. ing. Marinel Temneanu – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Conf.univ.dr.ing. Eduard Lunca – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

===============================================================

Pre-sustinere teza de doctorat

În ziua de 22 iulie 2019, la ora 12,30 în Sala E 412 a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată va avea loc presusținerea în fața comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul “Cercetări asupra măsurării și limitării nivelului perturbațiilor electromagnetice elaborată de ing. Bogdan Dumitru Alistar, domeniul Inginerie electrică sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu.

 

Comisia de îndrumare are următoarea componență:

Prof. univ. dr. ing. Valeriu David –  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Prof. univ. dr. ing. Cristian Foșalău – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Prof.univ.dr.ing. Marinel Temneanu – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

===============================================================

Pre-sustinere teza de doctorat

În ziua de 03 iunie 2019, ora 10.00, în sala E 412, etaj 4, corp E,  va avea loc pre-susţinerea publică, în prezenţa comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul „ Cercetări privind supravegherea câmpurilor magnetice generate de sistemele de alimentare cu energie electrică „ elaborată de dl. ing. Ionel Pavel sub conducerea domnului prof. univ. dr. ing. Valeriu David.

Comisia de indrumare este formata din:

Prof.dr.ing. Valeriu David

Prof.dr.ing. Cristian Zet

Prof.dr.ing. Cristian Fosalau

===============================================================

Pre-sustinere teza de doctorat

În ziua de 20 februarie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Departamentului de Energetică (EN 109, etaj 1, corp Energetică) va avea loc pre-susţinerea publică, în prezenţa comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu „Utilizarea reţelelor Bayesiene şi a diagramelor de influenţă în analiza disponibilităţii în electroenergetică„ elaborată de d-na ing. Ciobanu (Aionoae) Alexandra sub conducerea domnului prof. univ. dr. ing. Florin Th. Munteanu.

 ================================================================

Selecție partener sector privat pentru proiectul: Educatie – Tenacitate – Inovare -Competențe –Antreprenoriat – ETICA

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar universitar și non-universitar în rândul studenților din domeniile ştiinţelor inginereşti și a elevilor, în special cei care provin din grupuri vulnerabile, prin derularea de activități integrate de învățare axate pe dezvoltarea competentelor antreprenoriale, consiliere și orientare profesională pentru un număr de 450 de studenți și 500 de elevi, pe o durată de 24 de luni. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 75 de persoane personal didactic din învățământul universitar din domeniile ştiinţelor inginereşti  în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile si diversificarea ofertelor educaționale în domeniul Ştiinţelor Inginereşti.

Anunt selectie

Anexe selectie

 

===================================================================================

REZULTATE SELECȚIE PARTENERI în cadrul Cererii de Finanțare pentru proiectulEDUCATIE – TENACITATE – INOVARE -COMPETENȚE –ANTREPRENORIAT – ETICA în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr.6, prioritate de investiții 10.ii, O.S.6.7., O.S.6.9. și O.S.6.10.

Rezultate Selectie Parteneri_Bursa Studenti.pdf

 

 

 

Selecție partener sector privat pentru proiectul „Dezvoltarea competentelor pentru  doctoranzi și cercetători post-doctorat”

Obiectivul general al proiectului:

Atragerea și menținerea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctoranzilor în programe de înaltă calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării și prin promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri de formare pedagogică  prin susținută dezvoltarea și furnizarea de module de cursuri complementare, cu o componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate unui număr de 60 de studenții din programe de studii doctorale și a 27 cercetători post doctorat pe o perioada de 36 de luni de la Universitatea Tehnică  „Gheorghe Asachi” Iași.

Anunt selectie

Anexe selectie

REZULTATE SELECȚIE PARTENERI în cadrul Cererii de Finanțare pentru proiectul „DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAL”  în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6; Prioritatea de investiții – 10.iv.

Reultate Selectie Parteneri_Proiect DOC.pdf


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

  • Intrebare nevinovata

    Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
  • ________________________________

  • Daca nu-ti cunosti profesorii

    Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
  • ________________________________