Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

ÎNSCRIERE ŞI ADMITERE

1. Ce este IEEI ?

IEEI este acronimul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică si Informatică Aplicată

Este cea mai veche institutie de formare a specialistilor, în domeniul ingineriei electrice, din Romania.

Mai exact, datează din noiembrie 1910,când, în cadrul Facultatii de Stiinte a Universitatii Iasi, se înfiinta Scoala de Electricitate Industriala, prima, de acest gen, din România.

2. Care este structura IEEI?

În structura facultăţii sunt 4 departamente:
-Electrotehnică
-Energetică
-Măsurări electrice şi Materiale electrotehnice
-Utilizări, Acţionări şi Automatizări Industriale

3. Ce ofertă educaţională aveţi?

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (4 ani)


INGINERIE ELECTRICĂ, cu specializările:
Electronică de putere şi acţionări electrice

Sisteme electrice

Instrumentaţie şi achiziţii de date

INGINERIE ENERGETICĂ, cu specializările:
Ingineria sistemelor electroenergetice
Managementul energiei

INGINERIE ŞI MANAGEMENT, cu specializarea
Inginerie economică in domeniul electric, electronic şi energetic
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, cu specializarea
Informatică aplicată în inginerie electrică

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Inginerie electrică:
Conversia energiei şi controlul mişcării
Sisteme electrice avansate
Sisteme informatice de monitorizare a mediului
Inginerie energetică:
Management energie – mediu
Managementul sistemelor de energie
Inginerie şi management :
Inginerie şi management în contextul globalizării

 

DOCTORAT

4. Ce discipline se invaţă?

Discipline fundamentale şi de domeniu :

Matematică
Termotehnică
Fizică
Informatică aplicată
Mecanica fluidelor
Materiale electrotehnice
Teoria câmpului electromagnetic
Teoria sistemelor
Măsurări electrice
Maşini electrice
Aparate şi echipamente electrice

Discipline de specialitate:

Electronică de putere
Fiabilitate şi risc industrial
Tehnica tensiunilor înalte
Automatizarea sistemelorelectroenergetice
Utilizări ale energiei electrice
Acţionări electrice
Compatibilitate electromagnetică
Roboţi industriali
Electroecologie
Reţele şi echipamente pentru conducerea sistemelor energetice
Metrologie şi tehnica testării
Sisteme cu microprocessor
Senzori inteligenţi

Discipline cu caracter informatic:

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Grafică asistată de calculator
Metode numerice
Microprocesoare
Proiectare şi analiză asistată de calculator
Arhitectura calculatoarelor
Reţele de calculatoare
Software pentru birotică şi multimedia
Informatică aplicată
Programarea sistemelor de măsurare
Sisteme de achiziţii şi prelucrare date
Sisteme cu inteligenţă artificială

5. Ce facilitaţi educationale oferiţi?

Cursuri de limbi străine;
Pregătire pedagogică – pentru absolvenţii interesaţi în a deveni profesori în învăţământul preuniversitar;

SĂ SPUNEM CĂ M-AM HOTĂRÂT SĂ MĂ ÎNSCRIU….

6. Cum se face evaluarea?

EVALUAREA SE FACE ASTFEL:

Media concursului de admitere va fi egală cu media examenului de bacalaureat;

7. Care este numărul de locuri pentru Admitere?

8. Dacă intru la locurile cu taxă pot trece la locurile de la buget?

Desigur , după terminarea anului I, cu două conditii:
– să fii integralist;
– să fie locuri disponibile la buget pentru anul urmator (de regulă sunt locuri).

9. Cât este taxa de şcolarizare la locurile cu taxă?

Pentru anul 2014-2015 taxa de scolarizare este de 2500 RON.

10. De ce am nevoie pentru înscriere?

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original sau în copie legalizată; pentru absolvenţii promoţiei 2015, în etapa de înscriere este valabila adeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat, eliberată de licee; este preferabil să fie depuse actele în original la facultatea la care candidatul îşi depune prima opţiune (în ipoteza în care acesta se înscrie la mai multe facultăţi);

• certificatul de naştere, obligatoriu în copie legalizată;

• copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;

• dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

• adeverinţă medicală tip;

• două fotografii color, 3×4 cm;

• adeverinţă din care sa rezulte calitatea de student – numai pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare (dacă sunt studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• diploma de licenţa sau diploma echivalenta cu aceasta – numai pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc sa urmeze o noua specializare (dacă au fost studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• fişa de înscriere tip – se completează în momentul înscrierii; formularul va fi distribuit de comisia de înscriere, însă poate fi descărcat şi de pe pagina web a facultăţii;

• declaraţie tip prin care candidatul declarat admis se obligă să aducă actele în original, până la termenele stabilite de facultate, în caz contrar fiind declarat respins din oficiu – se completează la comisia de înscriere.

• chitanţa de plata a taxei de înscriere la concurs – este eliberată de comisia de înscriere.

• numai în cazul în care actele în original sunt depuse la un alt dosar de concurs, adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o altă facultate.

11. Care este taxa de înscriere?

• Taxa de înscriere este de 100 de Lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (dacă susţin concurs la o singură facultate şi dacă prezintă actele doveditoare) următoarele categorii de candidaţi:

• copiii personalului didactic;

• copiii orfani de ambii părinţi;

• candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

• copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;

 

12. Unde plătesc taxa de înscriere?

Când te înscrii vei plăti şi taxa la comisia de înscriere.

13. Sunt absolvent de studii universitare de tip colegiu din anii precedenţi, pot sa-mi continui studiile?

Desigur. Va trebui sa susţii câteva examene de diferenţă care se platesc, taxa fiind 50% din taxa de reexaminare care anul acesta este de 40 RON (deci pentru 2014 taxa este 20 RON pentru un examen).

14. Unde vă găsesc? Trebuie să vin la facultate pentru a mă înscrie?

Da trebiue să vii la sediul facultăţii pentru a te înscrie. Nu suntem insă greu de găsit, iată şi datele noastre de contact:

Adresa: Bd. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21+23, 700050 IASI, ROMÂNIA
Tel : +40-232-278683; Fax: +40-232-237627
E-mail: secretariat@ee.tuiasi.ro

15. Cu ce medii s-a intrat în ultimii ani la IEEI?

 

16. Locuiesc în Republica Moldova. Cum mă pot înscrie?

Toate detaliile se găsesc AICI

17. Care este perioada de înscriere?

13-30 iulie (13-17 iulie pentru Master) ,  în fiecare zi de luni până vineri între orele 9:00 – 15:00 şi sâmbăta între orele 9:00 – 12:00;

sau

7-17 septembrie (14-21 septembrie pentru Master), în fiecare zi de lucru între orele 9:00 – 15:00

18. Pot să mă înscriu direct pe locurile cu taxă?

Da

19. Dacă mă răzgândesc după înscriere, mi se returnează taxa?

Nu

20. Cum se face repartizarea pe locuri?

La înscriere optezi în ordine pentru cele patru domenii. Dacă nu intri la primul domeniu ales cu media ta atunci concurezi pentru locurile din domeniile următoare în ordinea în care ai optat.

21. Unde se afişează rezultatele?

Pe site-ul facultatii www.ee.legacy.tuiasi.ro si la sediul Facultatii

22. Cum se face repartizarea pe specializări?

După ce ai terminat anul II, în funcţie de opţiunea ta şi de media obţinută eşti repartizat la una din specializările din domeniul pe care l-ai urmat în primii doi ani.

DACA AS FI STUDENT LA IEEI….

23. Am loc de cazare?

Da. Tuturor studenţilor din anul I, având domiciliul în afara municipiului Iaşi, li se asigură cazarea, în căminele din campusul universitar „Tudor Vladimirescu”.

În anii următori, repartizarea locurilor de cazare (peste 90% din cereri) se face în strictă conformitate cu rezultatele obţinute de studenţi.

Condiţii de cazare oferite:
-cămin T5 (camere cu 2 paturi, chiuvetă);
-cămin T8 (camere cu 2 paturi, grup sanitar, chiuvetă şi duş flexibil);
-cămin T18 (camere cu 4 paturi, grup sanitar la 2 camere);
-cămin T16 (familişti, camere cu 2 paturi, grup sanitar, chiuvetă şi duş flexibil);
-cămin T20, Scara A (familişti, garsoniere cu 2 paturi, bucătărie şi grup sanitar propriu).

Tarifele de cazare, pentru studenţii admisi pe locurile de la buget, variază. Studenţii de pe locurile cu taxă pot primi cazare numai în limita locurilor disponibile si nu beneficiază de subvenţie care variază între între 40 RON, pentru lunile de primavară-vară, şi 130 RON pentru lunile de toamnă-iarnă.

24. Pot alege cu cine stau în cameră?

Da, însă nu mai mult de un coleg de facultate care sa aiba si el drept de cazare. Pentru cazuri deosebite (de ex. fraţi) pot fi cazaţi in aceeaşi cameră si studenţi de la facultăţi diferite din cadrul Universităţii.

25. Complexul de cazare este situat aproape de Facultate?

Da, este foarte aproape, la aproximativ 10 minute de mers pe jos.

26. Există cantină?

În luna mai 2011 s-a inaugurat o nouă cantină in campusul Tudor Vladimirescu la standarde UE.

27. Câte ore am pe săptămână?

Orarul va cuprinde aproximativ 26 de ore săptămânal.

28. Se fac ore sâmbăta şi duminica?

Nu. Orarul este numai de luni până vineri !

29. De ce alte servicii pot beneficia în cămin?

– Internet gratuit;
– Televiziune prin cablu;
– Sală de lectură;
– Sală şi teren de sport.

30. Există organizaţii studenţeşti în Facultate în care mă pot înscrie?

Da. Te poti inscrie în Liga Studenţilor Electrotehnişti !

31. Beneficiez de asistenţă medicală?

Da. Asistenţa medicală gratuită este asigurată prin unităţi special destinate studenţilor.

32. Pot primi bursă ?

Desigur, poţi primi următoarele tipuri de bursă (însă numai una din ele):
Pentru rezultate:
bursă de studii – 264 – 295 lei;
bursă de merit – 414 – 435 lei;
bursă de performanţă – 710 lei, pentru rezultate foarte bune la învăţătură şi în activitatea de cercetare.

Pentru studenţii proveniţi din familii având un venit mediu sub salariul minim pe economie – bursa de ajutor social.

Mai multe detalii se găsesc AICI

33. Ce alte facilităţi mai am dacă sunt student?

– Abonament cu preţ redus pe liniile de transport în comun din mun. Iaşi
– 12 drumuri dus-întors pe an cu trenul;
– decontarea unui număr de doua drumuri lunar dus-întors cu autobuzul până în localitatea de domiciliu;
– Cantină în campus
– Tabere la munte şi la mare.

34. Am posibilitatea să fac stagii de pregatire în străinătate?

Desigur, poţi obţine burse de studii la universităţi din:

Spania
Portugalia
Franţa
Italia
Germania

Mai multe detalii gasesti, aici

35. Găsesc loc de muncă după ce termin IEEI?

Cu siguranţă vei găsi ! Multe firme de prestigiu te vor caută încă înainte de a termina studiile; iată doar doua exemple recente : EON şi Schaeffler România .

Iată mai jos şi o statistică a ofertelor de locuri de muncă realizată de centrul de orientare profesionala al universităţii:

Îţi prezentăm mai jos câteva domenii în care ai putea lucra:

Domenii ale economiei, strict legate de pregătirea de bază:
– industria electrotehnică,
– producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice,
– electronică,
– transport electric urban şi feroviar, ­
– construcţii de maşini,
– construcţii montaj industrial,
– învăţământ universitar,
– cercetare-proiectare.
Domenii conexe:
– consultanţă tehnică,
– informatică,
– învăţământ preuniversitar,
– societăţi turistice şi hoteliere,
– activităţi tehnice din domeniul bancar,
– apărare naţională.

O lista de institutii cu care colaborăm în aceasta privinţă, găseşti aici.

 

36. Aveţi un centru de orientare profesională?

În cadrul Universităţii există un Centru de Orientare Profesională care are rolul să te ajute în identificarea oportunităţilor de angajare după absolvire.

Pentru mai multe detalii te poţi inscrie in baza de date a Centrului de Orientare Profesionala la adresa de e-mail: vzgibarcea@yahoo.com.


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

  • Intrebare nevinovata

    Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
  • ________________________________

  • Daca nu-ti cunosti profesorii

    Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
  • ________________________________