Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Home / 3. Ce ofertă educaţională aveţi?

3. Ce ofertă educaţională aveţi?

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (4 ani)


INGINERIE ELECTRICĂ, cu specializările:
Electronică de putere şi acţionări electrice

Sisteme electrice

Instrumentaţie şi achiziţii de date

INGINERIE ENERGETICĂ, cu specializările:
Ingineria sistemelor electroenergetice
Managementul energiei

INGINERIE ŞI MANAGEMENT, cu specializarea
Inginerie economică in domeniul electric, electronic şi energetic
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, cu specializarea
Informatică aplicată în inginerie electrică

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Inginerie electrică:
Conversia energiei şi controlul mişcării
Sisteme electrice avansate
Sisteme informatice de monitorizare a mediului
Inginerie energetică:
Management energie – mediu
Managementul sistemelor de energie
Inginerie şi management :
Inginerie şi management în contextul globalizării

 

DOCTORAT

Categorii:

Cauta

Taguri