Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Home / 4. Ce discipline se invaţă?

4. Ce discipline se invaţă?

Discipline fundamentale şi de domeniu :

Matematică
Termotehnică
Fizică
Informatică aplicată
Mecanica fluidelor
Materiale electrotehnice
Teoria câmpului electromagnetic
Teoria sistemelor
Măsurări electrice
Maşini electrice
Aparate şi echipamente electrice

Discipline de specialitate:

Electronică de putere
Fiabilitate şi risc industrial
Tehnica tensiunilor înalte
Automatizarea sistemelorelectroenergetice
Utilizări ale energiei electrice
Acţionări electrice
Compatibilitate electromagnetică
Roboţi industriali
Electroecologie
Reţele şi echipamente pentru conducerea sistemelor energetice
Metrologie şi tehnica testării
Sisteme cu microprocessor
Senzori inteligenţi

Discipline cu caracter informatic:

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Grafică asistată de calculator
Metode numerice
Microprocesoare
Proiectare şi analiză asistată de calculator
Arhitectura calculatoarelor
Reţele de calculatoare
Software pentru birotică şi multimedia
Informatică aplicată
Programarea sistemelor de măsurare
Sisteme de achiziţii şi prelucrare date
Sisteme cu inteligenţă artificială

Categorii:

Cauta

Taguri