Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Home / 11. Care este taxa de înscriere?

11. Care este taxa de înscriere?

• Taxa de înscriere este de 100 de Lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (dacă susţin concurs la o singură facultate şi dacă prezintă actele doveditoare) următoarele categorii de candidaţi:

• copiii personalului didactic;

• copiii orfani de ambii părinţi;

• candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

• copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;

 

Categorii:

Cauta

Taguri