Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Rezultate Admitere Licenta

ADMITERE 2019

LICENŢĂRezultate finale admitere licenta sesiunea IULIE 2019 la data de 09.09.2019
 

ANUNŢURI IMPORTANTE

 1. 

Rezultatul concursului, afişat la data de 26 iulie 2019, nu este cel definitiv, modificări ulterioare putând să survină din următoarele motive:

– retragerea din concurs a unor candidaţi, declaraţi iniţial admişi;

– neconfirmarea locului ocupat prin concurs;

– nedepunerea actelor în original, de către candidaţii declaraţi admişi, până la data de 6 septembrie 2019.

 

Rezultatul final al concursului sesiunea iulie, inclusiv repartizarea finală a candidaţilor pe domenii, vor fi afişate la data de 8 septembrie 2019.

 2.

Candidaţii declaraţi ADMIŞI trebuie să își confirme locul ocupat prin concurs la facultatea la care aceștia și-au depus dosarul de concurs, indiferent de domeniul de studiu la care a fost admis.

Pentru candidaţii care au dosarul depus la facultatea noastra, confirmarea locului și depunerea actelor în original se va face la sediul comisiei de admitere pe facultate, etaj II, în perioada 29 iulie – 2 august și 2-6 septembrie 2019, zilnic între orele 1000 – 1400.

Rezultate admitere licenta sesiunea iulie 2019