Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Licenta

ADMITERE 2019

LICENŢĂ Inscrieri online

Plan de scolarizare – numar de locuri (pentru sesiunea septembrie 2019)

 

Domeniul de licenţă conform HG 158/2018 Programul de studii universitare de licenţă conform HG 158/2018 Numar de locuri
Cetățeni români la buget Locuri licee mediul rural la buget Cu taxă
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 2* 0 1
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 33** 1 23
Managementul energiei
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 0 0 0
TOTAL FACULTATE 35 1 24

Nota:

*  – 1 loc pentru cetățeni de etnie rromă

** – 1 loc pentru cetățeni de etnie rromă

 

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web:

http://www.tuiasi.ro/licenta