Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Admitere Master – 2016

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (2 ani)

Admitere septembrie 2016

Rezultat final concurs de admitere 20 septembrie 2016

Admitere iulie 2016

Rezultate finale admitere master sesiunea iulie 2016 dupa definitivare dosare 2.09.2016 in ordinea mediilor

Rezultate finale admitere master sesiunea iulie 2016 dupa definitivare dosare 2.09.2016 in ordinea alfabetica

Rezultate finale admitere master sesiunea iulie 2016 dupa definitivare dosare 2.09.2016 cu taxa

Locuri ramase libere pentru sesiunea de admitere septembrie 2016

 

Rezultatul concursului de admitere pentru studii de master, sesiunea iulie 2016, in ordinea mediilor

Rezultatul concursului de admitere pentru studii de master, sesiunea iulie 2016, in ordine alfabetica

Rezultatul concursului de admitere pentru studii de master, sesiunea iulie 2016, locuri cu taxa

Anunt important

Anunt locuri ramase libere

1.METODA DE SELECŢIE A CANDIDAȚILOR

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE

Media de concurs (Madm) se calculează astfel:

Madm = MF ,

în care MF reprezintă media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență.

Criteriul de departajare, la medii egale, nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă sau media de şcolaritate pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2012.

 

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Sesiunea I

 • 11-22 iulie – înscrierea candidaţilor  de luni până vineri între orele 9:00 – 15:00 şi sâmbăta între orele 9:00 – 12:00.
 • 22 iulie – afişarea rezultatelor.
 • 2 septembrie– termen limită pentru depunerea actelor originale.
 • 3septembrie – afişarea rezultatelor finale şi a numărului de locuri scoase la concurs pentru sesiunea a II-a.

Sesiunea a II-a

 • 12-17 septembrie – înscrierea candidaţilor –  de luni până vineri între orele 9:00 – 15:00.
 • 17 septembrie – afişarea rezultatelor.
 • 20  septembrie – termen limită pentru depunerea actelor originale.
 • 20 septembrie – afişarea rezultatului final al concursului de admitere 2016.

Înscrierea se face la sediul facultății, str. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050, IASI.

 

3. PLAN DE ŞCOLARIZARE – NUMĂR DE LOCURI

Tabel master

Pentru românii de pretutindeni avem următoarele locuri:

– inginerie electrică – 1 loc fără bursă;

– inginerie energetică – 1 loc fără bursă

 

4.ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pot candida la admitere la ciclul de studii universitare de masterat:

– absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă, conform

Legii 288/2004. Durata cumulată a ciclului I – studii universitare de licenţă şi a ciclului II –

studii universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de

studiu transferabile;

– absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995);

– absolvenţi cu diplomă ai studiilor echivalente celor de mai sus, efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.

Mai multe detalii puteți găsi la adresa:

http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-masterat/master-2016/proceduri-admitere-master

5.DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

a) cerere de înscriere (se completeaza la inscriere sau se poate descarca aici);

b) diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare, ambele în original sau în copie legalizată;

c) certificat de naştere, în copie legalizată;

d) dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească);

e) copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;

f) adeverinţă medicală tip;

g) două fotografii color, 3 x 4 cm;

h) foaia matricolă a anilor de studii universitare, în original, pentru absolvenţii promoţiei 2016 media generală de şcolaritate va rezulta dintr-o adeverinţă eliberată de universitate;

i) chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs – este eliberata de comisia de înscriere.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor universitare în sesiunea iunie-iulie 2016 sau în sesiunea septembrie 2016 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media obţinută la examenul de finalizare.

6.TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Taxa de înscriere: 100 Lei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • – copiii personalului didactic în activitate (personalul didactic de predare/cercetare, personal didactic auxiliar, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare);
 • – copiii orfani de ambii părinţi;
 • – candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • – copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior, acolo unde şi-au depus actele în original.

 

Presedintele comisiei de admitere,

Prof.dr.ing. Marinel Temneanu


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

 • Intrebare nevinovata

  Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
 • ________________________________

 • Daca nu-ti cunosti profesorii

  Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
 • ________________________________