Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Master

ADMITERE 2019

MASTERLocuri ramase libere pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2019

 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată anunţă scoaterea la concurs a unui număr de 19 locuri finanţate de la buget pentru studii de master, în sesiunea de admitere din luna septembrie 2019, astfel:

 

Nr. crt. Programul de studii Numărul de locuri pentru sesiunea septembrie
Buget Taxă
1 Conversia energiei şi controlul mişcării 10* 5
2 Sisteme electrice avansate 9 4
3 Sisteme informatice de monitorizare a mediului 0 5
4 Management Energie-Mediu 0 4
5 Managementul sistemelor de energie 0 5
6 Inginerie şi management în contextul globalizării 0 5
  TOTAL facultate 19 28

Nota: * 1 loc pentru cetățeni de etnie rromă

Plan de scolarizare MASTER– numar de locuri sesiunea IULIE 2019

 

Domeniul de master,conform H.G. 185/2018 Programul de studii universitare de master conform H.G. 185/2018 Numarul de locuri
Cetățeni români  la buget Români de pretutindeni la buget Cu taxă
Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării 28 1 (fara bursa) 5
Sisteme electrice avansate 28 1 (fara bursa) 5
Sisteme informatice de monitorizare a mediului 28 1 (fara bursa) 5
Inginerie energetică Management energie – mediu 28 1 (fara bursa) 5
Managementul sistemelor de energie 28 1 (fara bursa) 5
Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării 28 1 (fara bursa) 5
TOTAL FACULTATE 168 6 30

Mai multe informatii puteti gasi pe pagina:

www.tuiasi.ro/masterat