Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Calendar Licenta

ADMITERE 2019

LICENŢĂCalendarul admiterii

Sesiunea I

10-25 iulie – înscrierea candidaților  de luni până vineri între orele 8:00 – 15:00 şi sâmbăta între orele 8:00 – 12:00.

26 iulie – afişarea rezultatelor

29 iulie – 2 august si 2 – 6 septembrie – completare dosare cu acte in original pentru candidații admiși pe locuri finanțate de la buget în sesiunea iulie 2019.

8 septembrie – afișarea rezultatului final al sesiunii I şi a numărului de locuri scoase la concurs pentru sesiunea a II-a.

Sesiunea a II-a

9-19 septembrie –  înscrierea candidaților  de luni până vineri între orele 8:00 – 15:00 şi sâmbăta între orele 8:00 – 12:00.

20 septembrie – afişarea rezultatului sesiunii a II-a a concursului de admitere 2019.

24 septembrie – termen limită pentru depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget.

24 septembrie – afişarea rezultatului final al concursului de admitere 2019.

 

Înscrierea se poate face:

  • la sediul facultății, str. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050, IASI.