Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Admitere Licenţă 2016

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (ingineri – 4 ani)

Rezultate finale concurs de admitere septembrie 2016

Rezultat concurs de admitere sesiunea septembrie 2016 in ordinea mediilor

Rezultat concurs de admitere sesiunea septembrie 2016 in ordinea alfabetica

Rezultat concurs de admitere sesiunea septembrie 2016 pe locuri cu taxa

Rezultat concurs de admitere sesiunea septembrie 2016 la continuare de studii

Lista candidatilor retrasi/respinsi de pe locurile finantate de la buget

 

 

Locuri scoase la concurs pentru sesiunea septembrie 2016

Locuri sept 2016_1

Rezultate finale admitere licenta sesiunea iulie 2016 dupa definitivare dosare 2.09.2016 in ordinea mediilor

Rezultate finale admitere licenta sesiunea iulie 2016 dupa definitivare dosare 2.09.2016 in ordinea alfabetica

Rezultate finale admitere licenta sesiunea iulie 2016 dupa definitivare dosare 2.09.2016 cu taxa

Lista candidatilor retrasi/respinsi de pe locurile finantate de la buget

 

Rezultatul concursului de admitere pentru studii de licenta, sesiunea iulie 2016, in ordinea mediilor

Rezultatul concursului de admitere pentru studii de licenta, sesiunea iulie 2016, in ordinea alfabetica

Rezultatul concursului de admitere pentru studii de licenta, sesiunea iulie 2016, cu taxa

Lista candidatilor retrasi inaintea afisarii rezultatului

Anunt important

 

1. METODA DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE

Media de concurs (Madm) se calculează astfel:

Madm = Mbac ,

în care Mbac reprezintă media examenului de bacalaureat.

Criteriul de departajare, la medii egale, nota la disciplina de matematică la examenul de bacalaureat.

2. PERIOADA  DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

Sesiunea I

18-30 iulie – înscrierea candidaților  de luni până vineri între orele 9:00 – 15:00 şi sâmbăta între orele 9:00 – 12:00.

30 iulie – afişarea rezultatelor

2 septembrie – termen limită pentru depunerea actelor in original pentru candidații admiși pe locuri finanțate de la buget în sesiunea iulie 2016.

3 septembrie – afișarea rezultatului final al sesiunii I şi a numărului de locuri scoase la concurs pentru sesiunea a II-a.

 Sesiunea a II-a

5-17 septembrie – înscrierea candidaţilor –  de luni până vineri între orele 9:00 – 15:00 şi sâmbăta între orele 9:00 – 12:00.

17 septembrie – afişarea rezultatului sesiunii a II-a a concursului de admitere 2016.

19 septembrie – termen limită pentru depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget.

19 septembrie – afişarea rezultatului final al concursului de admitere 2016.

Înscrierea se poate face:

 • la sediul facultății, str. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050, IASI;
 • online (www.tuiasi.ro) în perioada 18 – 26 iulie 2016.

3.PLAN DE ŞCOLARIZARE – NUMĂR DE LOCURI

Tabel1 admitere 2016

* locuri cetățeni de etnie romă.

Pentru românii de pretutindeni, cu bacalaureat în alte țări, avem următoarele locuri:

– inginerie electrică   – 4 locuri

– inginerie energetică  – 3 locuri

– inginerie și management – 2 locuri

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web de mai jos:

http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta/2016/proceduri-admitere-licenta

 

4. CONDIȚII SPECIALE DE ADMITERE

Absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat care au obținut performanţe la olimpiadele și concursurile școlare sunt admiși fără concurs de admitere, după cum urmează:

combine_images

Candidaţii care susţin concurs la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică aplicată, pentru studii universitare de licenţă, pot opta pentru toate cele 3 domenii, în baza unei taxe de înscriere unice. Repartizarea se va face STRICT în ordinea mediilor, al doilea criteriu de repartizare fiind opţiunea.


5. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată; este preferabil să fie depuse actele în original la facultatea la care candidatul îşi depune prima opţiune (în ipoteza în care acesta se înscrie la mai multe facultăţi);
  • certificatul de naştere, obligatoriu în copie legalizată;
  • copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;
  • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • adeverinţă medicală tip;
  • două fotografii color, 3×4 cm;
  • adeverinţă din care sa rezulte calitatea de student – numai pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare (dacă sunt studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);
  • diploma de licenţa sau diploma echivalentă cu aceasta – numai pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc să urmeze o noua specializare (dacă au fost studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);
  • fişa de înscriere tip – se completează în momentul înscrierii; formularul va fi distribuit de comisia de înscriere, însă poate fi descărcat şi aici;
  • declaraţie tip prin care candidatul declarat admis se obligă să aducă actele în original, până la termenele stabilite de facultate, în caz contrar fiind declarat respins din oficiu – se completează la comisia de înscriere;
  • chitanţa de plata a taxei de înscriere la concurs – este eliberată de comisia de înscriere;
  • numai în cazul în care actele în original sunt depuse la un alt dosar de concurs, adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o altă facultate.

6.TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Taxa de înscriere: 100 Lei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic în activitate (personalul didactic de predare/cercetare, personal didactic auxiliar, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare);
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior, acolo unde şi-au depus actele în original.

7. MEDII DE ADMITERE DIN ANII ANTERIORI

 

Pentru locurile fără taxă, mediile maxime şi minime de admitere din anii anteriori, pe domenii, sunt următoarele:

7

Președintele comisiei de admitere,
Prof.dr.ing. Marinel Temneanu


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

 • Intrebare nevinovata

  Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
 • ________________________________

 • Daca nu-ti cunosti profesorii

  Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
 • ________________________________